Behandling Alkoholproblemer

For mange er det svært at afgøre hvorvidt det er nødvendigt at gå i behandling for at løse deres alkoholproblemer. For det meste er der uenighed i familien om hvor stort alkoholproblemet er, og om hvorvidt alkoholbehandling er nødvendig. Oftest er det sådan, at familien mener at misbrugeren drikker for meget alkohol – mens vedkommende selv syne at familien overdriver deres kritik og bekymring.

9 tegn på alkoholproblemer – der kan kræve behandling

Sundhedsstyrelsen opstiller 9 faresignaler på at alkoholproblemer:

 • Søger du ofte en undskyldning for at drikke alkohol
 • Har du forsøgt at holde op med at drikke uden held?
 • Er der andre der har påtalt at du drikker for meget alkohol?
 • Forsøger du at skjule dit drikkeri?
 • Har du lavet aftaler med dine børn – og ikke overholdt dem på grund af alkohol?
 • Har du nogensinde måtte melde dig syg, fordi du havde drukket for meget alkohol dagen før?
 • Kan du drikke større og større mængder alkohol?
 • Bliver du ofte meget beruset til fester – selv om du havde besluttet dig for at det ikke skulle ske?
 • Har nogensinde svært ved at huske, hvad der skete dagen før da du var fuld?

Kan du genkende flere af ovenstående spørgsmål er der en chance for, at du har brug for behandling alkoholproblemer

500.000 danskere har alkoholproblemer

Sundhedsstyrelsen anslår at:

 • 860.000 danskere drikker mere alkohol end den anbefalede genstandsgrænse 14 gentande om ugen for kvinder og 21 for mænd
 • 500.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol
 • 200.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed

Kun ca. 4 % af de som har udviklet alkoholafhængighed får en egentlig behandling for deres alkoholproblemer – en skræmmende statistik set i forhold til andre sygdomme.

Det er ikke en skam at søge behandling for et alkoholproblem

Alkoholisme rammer bredt i den danske befolkning – faktisk vender alkoholisme den tunge ende opad, på den måde forstået, at der er flere alkoholproblemer blandt de velstillede end blandt de  indre velstillede.

Ingen har ønsket at udvikle alkoholproblemer – man opdager først alkoholafhængighed når man sidder i saksen. Derfor mener vi også at det ikke er nogens skyld at man har udviklet alkoholproblemer – men det er ens ansvar at søge behandling såfremt drikkeriet giver problemer for en selv eller for ens familie.

Er man i tvivl om hvor fremskredne alkoholproblemerne er – er det eneste rigtige at gøre at søge professionel alkoholrådgivning.

Reklamer

Alkoholbehandling Jylland, Fyn og Sjælland

Der er i Danmark mange forskellige former for alkoholbehandling, og det kan være svært at overskue hvad der de forskellige former for alkoholbehandling indebærer. Minnesotabehandling, døgnbehandling, ambulant alkoholbehandling, kognitiv adfærdsterapi, psykologbehandling, antabusbehandling osv.

Bor du på Fyn og tænker på at gå i alkoholbehandling kan du llæse mere om dine muligheder ved at følge linket Alkoholbehandling Fyn

Her er links til en blog der forsøger at samle erfaringer med de forskellige former for alkoholbehandling. Der er samtidig en oversigt over de forskellige tilbud for alkoholbehandling Sjælland , Jylland, og på Fyn. Siden opfordrer alle der har erfaringer med alkoholbehandling at vidergive sine erfaringer, således at det kan hjælpe andre til at træffe et kvalifiseret valg af behandlingsform.

Følg nedenstående links:

Vi hilser herfra bloggen velkommen og håber at det bliver atter en brik til at skabe større viden om alkoholafhængighed og behandling i Danmark

Alkoholafvænning Nordjylland og Østjylland

Dansk MisbrugsBehandling er nu det mest benyttede – ikke kommunale – ambulante behandlingstilbud for alkoholafvænning i Jylland.

Gå til Dansk MisbrugsBehandlings hjemmeside for alkoholafvænning her

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder:

 • Alkoholafvænning Nordjylland (Ålborg)
 • Alkoholafvænning Østjylland (Århus)
 • Alkoholafvænning Sjælland (København)

Alkoholafvænning foregår ambulant, det vil sige at du bor hjemme og deltager i behandlingsmøder 3 gange om ugen – således at du ikke behøver være hjemmefra i 6 uger, som i den traditionelle døgnbehandling.

Det betyder også, at du ikke behøver sygemelde dig fra dit arbejde – du bestemmer således helt selv om arbejdsgiver eller andre skal være vidende om din alkoholafvænning.

Ambulant Alkoholafvænning – en effektiv behandlingsmodel

Ambulant alkoholafvænning viser sig at have samme resultater for mindst 80 % af de danske alkoholmisbrugere – kun de allerhårdest ramte alkoholikere profiterer bedre af døgnbehandling. Det gælder for personer der er forankret i misbrugsmiljø, alkoholikere der på grund af deeres misbrug  ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere årrække, samt personer der som følge af drikkeriet har nedsat kognitive funktioner (tænkeevne).

Denne konklusion slås fast i i Sundhedsstyrelsens rapport “Alkoholbehandlingen i Danmark 2006” som har undersøgt effekten af ambulant alkoholafvænning i forhold til døgnbehandling af alkoholisme.

Alkoholafvænning Nordjylland

Da Dansk MisbrugsBehandlings afdeling siden 2007 har oplevet en stadig stigende interesse for ambulant alkoholafvænning, åbnede vi i februar 2009 et behandlingscenter for alkoholbehandling i Nordjylland – nærmere betegnet i Jens Bangs Stenhus i Adelgade i Ålborg.

Dette giver mulighed for deltagelse i ambulant alkoholafvænning for personer der er bosiddende i Frederikshavn, Hirtshals, Nibe, Brønderslev og Løgstør med mindre end 1 times transport. Da behandlingen ligger både i dagtimerne og uden for normal arbejdstid, er det muligt at passe sit arbejde mens man deltager i alkoholafvænning.

Behandlingscenter for alkoholafvænning og andre former for misbrug

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder – udover alkoholafvænning – hjælp til andre former for misbrug:

 • Ambulant alkoholafvænning
 • Behandling af kokainmisbrug
 • Behandling af hashmisbrug
 • Behandling af ludomani
 • Behandling af købemani (shopaholic)

Alle rådgivere er specialuddannede misbrugrådgivere – og er samtidig alle tidligere misbrugere, og har således selv været i samme situationen som deltagerne i behandling.

Her er også mulighed for at læse mere om alkoholbehandling