Alkohol Døgnbehandling eller Alkohol Dagbehandling. Hvad er bedst?

Modsat hvad mange tror, så har langt de fleste alkoholikere en lige så god – og i mange tilfælde bedre – prognose ved at deltage i ambulant alkoholbehandling frem for i alkohol døgnbehandling.

Alkohol døgnbehandling – bedst til de allermest socialt belastede misbrugere

For mennesker, der har drukket sig til en alvorlig social deroute, dvs. fuldstændig har mistet kontakt til arbejdsmarkedet, som kun har misbrugsvenner, og som man ikke kan forlange at skulle kunne overholde mødetiderne i alkohol dagbehandling, gælder det, at de har en bedre prognose i alkohol døgnbehandling, frem for i den ambulante alkoholbehandling.

Alkohol dagbehandling – mest effektiv for de fleste alkoholmisbrugere

Alkohol dagbehandling viser sig at være den mest virkningsfulde alkoholbehandling for de fleste alkoholikere. Dette er fordi alkoholikeren træner sine nye færdigheder i sin dagligdag – og ikke fjernes fra denne, og træner i et kunstigt miljø.

Læs mere om hvordan man vælger mellem døgnbehandling eller dagbehandling for alkoholmisbrug

Alkohol døgnbehandling – desværre ofte efterfulgt af tilbagefald

Desværre oplever man alt for ofte, at når alkoholikeren vender hjem fra alkohol døgnbehandling, så falder han eller hun tilbage, fordi der ikke er blevet trænet i at håndtere de udfordringer som dagligdagen byder. Og mange familier ender i fortvivlelse idet de først har brugt 60 – 80.000,- kr. på en døgnbehandling og derefter skal finansiere en tilbagefaldsbehandling på ca. 30.000,- kort efter alkoholikeren hjemkomst fra alkohol døgnbehandling.

Alkohol dagbehandling – Sundhedsstyrelsens anbefaling

Sundhedsstyrelsen foretog i 2006 en undersøgelse af effekten af alkohol døgnbehandling i forhold til alkohol dagbehandling. Undersøgelsen slog fast, at langt de fleste alkoholikere havde lige så god – eller bedre – resultater af alkohol dagbehandling målt i forhold til alkohol døgnbehandling.

Samtidig pegede undersøgelsen på, at for de mest belastede alkoholikere – som beskrevet ovenfor – er det mest hensigtsmæssigt at starte med alkohol døgnbehandling, men derefter følge op med et ambulant behandlingsforløb, hvor alkoholikerne fik støtte og hjælp til at implementere de nye strategier de havde tilegnet sig i alkohol døgnbehandlingen. 

Alkohol dagbehandling – uden for normal arbejdstid

Alkohol dagbehandling kan endvidere foregå uden for normal arbejdstid, således at man kan passe sine forpligtelser i dagligdagen, mens alkoholbehandlingen står på. På den måde bestemmer man også selv, hvem der skal vide at man har valgt at gå i alkoholbehandling.

Læs her om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling uden for normal arbejdstid

Alkohol døgnbehandling – som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg

Nogen beskriver alkohol døgnbehandling som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg, hvor alkohol dagbehandling er at lære mens man er i trafikken. Selvfølgelig er det lettere i det kunstige miljø – men hvis man ikke lærer at køre i trafikken, er man dårligt hjulpet, selv om det måske giver et par buler undervejs.

Alkohol dagbehandling – og nye livsstrategier

Mens man går i alkohol dagbehandling tilegner man sig nye livsstrategier, mens behandlingen står på. Man lærer hvordan man begår sig i situationer hvor andre drikker alkohol, man lærer hvilke situationer der udløser drikketrang, man lærer hvordan man håndterer disse situationer, og man etablerer sig typisk i Anonyme Alkoholikere mens behandlingen står på.

En undersøgelse fra National Addiction Centre, Maudsley Hospital London, slår fast at regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikere markant nedsætter risikoen for tilbagefald.

Læs artiklen: Møder i Anonyme Alkoholikere forbedrer efterbehandlingen

Hvis du er interesseret kan du her læse: Hvad er Anonyme Alkoholikere

Alkohol døgnbehandling eller alkohol dagbehandling?

At så mange danske alkoholikere indskrives i alkohol døgnbehandling i stedet for alkohol dagbehandling, skyldes at de fleste intuitivt tror, at alkohol døgnbehandling jo må være bedre. Men som oven for nævnt, viser det sig at langt de fleste alkoholafhængige har en lige så god – og ofte bedre – behandlingsprognose i alkohol dagbehandling

Læs mere her om
Alkoholforbrug i Danmark
Misbrugsproblemer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: