Ambulant alkoholbehandling Aalborg

Ambulant alkoholbehandling Aalborg

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling i Aalborg, Århus og København.

Ambulant behandling betyder, at man bor hjemme og deltager behandlingsmøder gennem ugen, mens man passer sine daglige gøremål – arbejde og familieliv.

Mange tror at døgnbehandling er den mest effektive behandlingsform, men ambulant alkoholbehandling viser dig for de fleste alkoholmisbrugere at være lige så effektiv – og ofte endda bedre end døgnbehandling.

Dette er fordi man i den ambulante behandling har mulighed for, at afprøve sine nye livsstrategier i sin dagligdag, mens man får støtte og vejledning i behandlingen. Når man går i døgnbehandling begynder det hårde arbejde jo først når man kommer hjem – uden at man har støtte fra behandlingen.

Ambulant alkoholbehandling Aalborg indeholder:

 • 3 ugentlige behandlingsmøder – mandag, onsdag og fredag uden for normal arbejdstid
 • Enesamtaler med alkoholrådgiver
 • 1 efterbehandlingsmøde hver 14. dag i 6 mdr.
 • Familiebehandling til de nærmeste pårørende

Fordele ved ambulant alkoholbehandling:

 • Man kan passe arbejde og bo hjemme mens behandlingen foregår
 • Man er selv herre over, hvem der skal vide at man er i alkoholbehandling
 • Prisen er ca. 1/3 af prisen på døgnbehandling
 • For ca. 90 % af de danske misbrugere er behandlingsprognosen lige så god som i døgnbehandling

Dansk MisbrugsBehandlings ambulante alkoholbehandling foregår efter de samme principper uanset om det foregår i Ålborg, Århus eller København.

Mener du at du drikker for meget, og gerne vil vide mere om ambulant alkoholbehandling i Aalborg, så kontakt os på tlf. 70 10 03 03. Vi svarer alle ugens syv dage.

Dansk MisbrugsBehandling
Adelgade 2
9000 Ålborg

Læs mere om Afhængighed af alkohol

Reklamer

Alkoholrådgivning København

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder behandling og alkoholrådgivning i København til misbrugere og deres pårørende.

Anonym alkoholrådgivning i centrum af København
Kender du det at ét glas ofte bliver til en hel flaske, eller en øl til mange, kan Dansk MisbrugsBehandling hjælpe dig til alkoholrådgivning – i centrum af København.

Al henvendelse er fortrolig og anonym, og da Dansk MisbrugsBehandling ikke er en del af det offentlige system sker der ingen form for registrering.

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholrådgivning i Købehavn tilbyder:

• Behandling i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid
• Ambulant alkoholbehandling til en tredjedel af prisen på døgnbehandling
• Hjælp og støtte til hele familien
• Professionel alkoholbehandling med en høj succesrate

Diskretion
Da alkoholrådgivningen også kan foregå uden for normal arbejdstid, betyder det, at du selv bestemmer hvem du fortæller det til, at du har søgt alkoholbehandling. Erfaringsmæssigt ved vi, at dette gøre det lidt lettere at beslutte sig for behandling.

Alkoholrådgivning i København – også til familien
Er du i familie med en alkoholmisbruger, men er usikker på hvordan du hjælper vedkommende til at indse sit behov for alkoholrådgivning, er du velkommen til at kontakte os for råd og vejledning
Læs mere om hvordan du motiverer en alkoholiker til behandling her

Ønsker du at vide mere om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholrådgivning i København så kontakt os på tlf. 70 10 03 03 – vi svarer alle dage.

Dansk MisbrugsBehandling
H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København K

Dansk MisbrugsBehandling – Danmarks største uafhængige udbyder af ambulant alkoholbehandling. Med centre i Århus, Ålborg og København hjælper vi hvert år mere end 200 alkoholmisbrugere – og deres familier – til et bedre liv uden alkohol.

Alkoholbehandling Sjælland

Alkoholbehandling Sjælland

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder nu alkoholbehandling på Sjælland – i centrum af København.

Efter 4 år hvor Dansk MisbrugsBehandling har tilbudt alkoholbehandling i Århus og Ålborg med en af landets allerbedste succesrater, har vi valgt også at tilbyde alkoholmisbrugere alkoholbehandling på Sjælland.

Dansk MisbrugsBehandling alkoholbehandling Sjælland består af:

• 3 ugentlige behandlingsmøder – på morgenhold eller aftenhold
• 6 måneders opfølgning á ét behandlingsmøde hver anden uge
• Familiebehandling til den nærmeste familie
• Individuelle behandlingssamtaler med alkoholrådgiver

Alkoholbehandlingen på Sjælland foregår efter et gennemarbejdet behandlingskoncept, der gennem de sidste 4 år har hjulpet flere hundrede alkoholmisbrugere – og deres pårørende – til et bedre liv uden alkohol.

Behandlingens koncept er, at det skal være muligt at deltage i behandling af alkoholmisbrug, mens man bor hjemme hos familien og har mulighed for at passe sine forpligtelser mht. arbejde og familie.

Derfor tilbydes behandlingen både i dagtimerne og uden for normal arbejdstid.

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling Sjælland tilbydes til en pris på ca. 1/3 af prisen på døgnbehandling – og er man dækket af en sundhedsforsikring dækker denne udgifterne til alkoholbehandlingen.

Behandlingen finder sted i centrum af København – H.C. Andersens Boulevard 37, kun 5 minutters gang fra hovedbanen og med anden offentlig transport lige til døren.

Ønsker du at vide mere om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling Sjælland så kontakt os på tlf. 70 10 03 03 – vi svarer alle dage.

Læs også: Alkohol behandlingscenter Sjælland

BehandlingsCenter Nordjylland

Nyt BehandlingsCenter i Nordjylland

Igennem mange år har al alkoholbehandling i Nordjylland udelukkende været tilbud om døgnbehandling for alkoholmisbrug, men i januar 2009 åbnede Dansk MisbrugsBehandling et ambulant behandlingscenter Nordjylland.

Ambulant alkoholbehandling i Nordjylland

Grundlaget for åbningen af et ambulant behandlingscenter i Nordjylland er, at vi hos
Dansk MisbrugsBehandling gennem 2 år har haft stor søgning på den ambulante alkoholbehandling i Århus, med en succesrate, der tåler sammenligning med de allerbedste behandlingsinstitutioner i Danmark.

Alkoholafvænning mens man bor hjemme og passer sit job.

Med åbningen af Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscenter for alkoholafvænning i Nordjylland, er det nu blevet muligt for alkoholmisbrugere i Nordjylland, at bo hjemme hos familien, passe arbejde og andre forpligtelser, mens man deltager i alkoholafvænning.

Ambulant Minnesotabehandling

Mange mennesker tror fejlagtigt, at al minnesotabehandling foregår ved indlæggelse på et behandlingshjem. Men minnesotabehandling er en behandlingsfilosofi, som lige såvel kan foregå på et ambulant behandlingscenter som i døgnbehandling.

Dagbehandling alkohol vs. døgnbehandling

Dagbehandling alkohol efter Minnesotamodellen foregår efter akkurat de samme principper som i døgnbehandling alkohol.

Alkoholisme betragtes som en kronisk sygdom, behandlingsmålet er fuld afholdenhed, og deltagelse i Anonyme Alkoholikere er en del af behandlingen.

Fordelen ved dagbehandling alkohol er, at alkoholikeren forbliver i sit vante miljø mens man er i behandling, frem for at være indlagt på et behandlingscenter – altså døgnbehandling alkohol – som jo er et kunstigt miljø, og hvor man ikke får trænet sine færdigheder i den dagligdag, hvor man skal holde sig ædru.

Ambulant alkoholbehandling er således en effektiv behandlingsform hvis du har misbrugsproblemer

Døgnbehandling alkohol

Døgnbehandling alkohol er dog at foretrække såfremt alkoholikeren har brug for et ophold på et behandlingscenter, for at blive skærmet fra et misbrugsmiljø, eller har så alvorlige psykiske eller psykiske problemer, at man har brug for fast overvågning af sundhedsfagligt personale.

Har du psykiske probelmer er der gode oplysninger at hente på Psykiatrifondens hjemmeside

Behandlingscenter Nordjylland – et tilbud til ”almindelige danskere”

Deltagerne i behandlingen på Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscentre i Nordjylland eller Århus er danskere som danskere er flest – murere, selvstændige, pædagoger, skolelærere, kontorpersonale, sygeplejerske osv. – men som har det tilfælles, at de ikke kan styre deres alkoholforbrug. ”Manden på bænken” (og ikke et ondt ord om ham i øvrigt) hører til i døgnbehandling alkohol, hvor der kan tilbydes den nødvendige omsorg døgnet rundt.

Så har du problemer med alkohol, så henvend dig på 70 10 03 03 og aftal at komme forbi til en snak på vores behandlingscenter Nordjylland, hvor vi kan fortælle dig hvordan vi kan hjælpe dig med dit at løse dit alkoholproblem.

Læs om Alkohol behandlingscenter Sjælland her

Alkohol Døgnbehandling eller Alkohol Dagbehandling. Hvad er bedst?

Modsat hvad mange tror, så har langt de fleste alkoholikere en lige så god – og i mange tilfælde bedre – prognose ved at deltage i ambulant alkoholbehandling frem for i alkohol døgnbehandling.

Alkohol døgnbehandling – bedst til de allermest socialt belastede misbrugere

For mennesker, der har drukket sig til en alvorlig social deroute, dvs. fuldstændig har mistet kontakt til arbejdsmarkedet, som kun har misbrugsvenner, og som man ikke kan forlange at skulle kunne overholde mødetiderne i alkohol dagbehandling, gælder det, at de har en bedre prognose i alkohol døgnbehandling, frem for i den ambulante alkoholbehandling.

Alkohol dagbehandling – mest effektiv for de fleste alkoholmisbrugere

Alkohol dagbehandling viser sig at være den mest virkningsfulde alkoholbehandling for de fleste alkoholikere. Dette er fordi alkoholikeren træner sine nye færdigheder i sin dagligdag – og ikke fjernes fra denne, og træner i et kunstigt miljø.

Læs mere om hvordan man vælger mellem døgnbehandling eller dagbehandling for alkoholmisbrug

Alkohol døgnbehandling – desværre ofte efterfulgt af tilbagefald

Desværre oplever man alt for ofte, at når alkoholikeren vender hjem fra alkohol døgnbehandling, så falder han eller hun tilbage, fordi der ikke er blevet trænet i at håndtere de udfordringer som dagligdagen byder. Og mange familier ender i fortvivlelse idet de først har brugt 60 – 80.000,- kr. på en døgnbehandling og derefter skal finansiere en tilbagefaldsbehandling på ca. 30.000,- kort efter alkoholikeren hjemkomst fra alkohol døgnbehandling.

Alkohol dagbehandling – Sundhedsstyrelsens anbefaling

Sundhedsstyrelsen foretog i 2006 en undersøgelse af effekten af alkohol døgnbehandling i forhold til alkohol dagbehandling. Undersøgelsen slog fast, at langt de fleste alkoholikere havde lige så god – eller bedre – resultater af alkohol dagbehandling målt i forhold til alkohol døgnbehandling.

Samtidig pegede undersøgelsen på, at for de mest belastede alkoholikere – som beskrevet ovenfor – er det mest hensigtsmæssigt at starte med alkohol døgnbehandling, men derefter følge op med et ambulant behandlingsforløb, hvor alkoholikerne fik støtte og hjælp til at implementere de nye strategier de havde tilegnet sig i alkohol døgnbehandlingen. 

Alkohol dagbehandling – uden for normal arbejdstid

Alkohol dagbehandling kan endvidere foregå uden for normal arbejdstid, således at man kan passe sine forpligtelser i dagligdagen, mens alkoholbehandlingen står på. På den måde bestemmer man også selv, hvem der skal vide at man har valgt at gå i alkoholbehandling.

Læs her om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling uden for normal arbejdstid

Alkohol døgnbehandling – som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg

Nogen beskriver alkohol døgnbehandling som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg, hvor alkohol dagbehandling er at lære mens man er i trafikken. Selvfølgelig er det lettere i det kunstige miljø – men hvis man ikke lærer at køre i trafikken, er man dårligt hjulpet, selv om det måske giver et par buler undervejs.

Alkohol dagbehandling – og nye livsstrategier

Mens man går i alkohol dagbehandling tilegner man sig nye livsstrategier, mens behandlingen står på. Man lærer hvordan man begår sig i situationer hvor andre drikker alkohol, man lærer hvilke situationer der udløser drikketrang, man lærer hvordan man håndterer disse situationer, og man etablerer sig typisk i Anonyme Alkoholikere mens behandlingen står på.

En undersøgelse fra National Addiction Centre, Maudsley Hospital London, slår fast at regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikere markant nedsætter risikoen for tilbagefald.

Læs artiklen: Møder i Anonyme Alkoholikere forbedrer efterbehandlingen

Hvis du er interesseret kan du her læse: Hvad er Anonyme Alkoholikere

Alkohol døgnbehandling eller alkohol dagbehandling?

At så mange danske alkoholikere indskrives i alkohol døgnbehandling i stedet for alkohol dagbehandling, skyldes at de fleste intuitivt tror, at alkohol døgnbehandling jo må være bedre. Men som oven for nævnt, viser det sig at langt de fleste alkoholafhængige har en lige så god – og ofte bedre – behandlingsprognose i alkohol dagbehandling

Læs mere her om
Alkoholforbrug i Danmark
Misbrugsproblemer

Antabus – Hvordan virker antabus – Brugen af antabus

Antabus.

Antabus reagerer sammen med alkohol, således at man bliver syg såfremt man drikker alkohol, når man har taget antabus.

Antabus forhindrer nedbrydningen af alkohol i leveren, hvor stoffet acetaldehyd – som normalt nedbrydes i leveren, ophobes i kroppen og udløser en allergisk reaktion.

Hvordan virker antabus:

Indtager man alkohol, samtidig med man er på antabus medfører dette:

 • Hjertebanken
 • Forhøjet puls
 • Hovedpine
 • Anisgtsrødmen
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Og i værste tilfælde blodtryksfald, kollaps og hjertestop

Antabus er ikke alkoholbehandling
undersøgelser viser, at antabus i sig selv ikke har nogen helbredende effekt på alkoholisme. Såfremt alkoholikeren selv ikke foretager de fornødne ændringer i livsstil og lærer at håndtere sin drikketrang, stopper alkoholikeren oftest behandling efter kort tid, og når han eller hun atter begynder at drikke alkohol, har alkoholikeren sjældent ændret sine drikkevaner, og han eller hun vil drikke alkohol på samme destruktive måde som inden antabusbehandlingen.

Antabus kan være en støtte i tidlig behandling
Brugen af antabus kan være hensigtsmæssig i en kort periode i den tidlige alkoholbehandling, og være med til at afværge alkoholindtag indtil alkoholikeren har tilegnet sig de første mestringsstrategier for ædruelighed. Men undersøgelser viser, at klienter som bruger antabus igennem en længere periode af deres alkoholbehandling har flere og voldsommere tilbagefald end klienter, der kun er i antabusbehandling i kortere tid.

Antabus og alkoholbehandling
Her er en interessant artikel om effekten af Antabus i alkoholbehandling som gennem forsøg viser at klienter i længerevarende antabusbehandling klarer sig dårligere end klinter, der ikke gjorde brug af antabus.

Antabus – bør altid administreres af andre, men ikke af alkoholikerens partner
Al erfaring viser, at ved brug af antabus, bør denne altid administreres af andre end alkoholikeren selv, og aldrig af ægtefælle eller partner, idet det skaber et usundt forhold, hvor partneren bliver den kontrollerende, og pludselig bliver den der påtager sig ansvaret for alkoholikerens helbredelse.

Antabus, sammenfatning
Modsat hvad mange alkoholikere og deres pårørende tror, så har antabus ingen virkning på alkoholisme på sigt. Det kan være fornuftigt i en kortere periode at benytte antabus, men kun såfremt det er kombineret med en egentlig alkoholbehandling.

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere
Man regner med at ca. 2 mio. mennesker verden over, vedligeholder deres ædruelighed ved regelmæssigt at deltage i møder i Anonyme Alkoholikere. På verdensplan eksisterer der ca. 150.000 AA møder og i Danmark alene er der ca. 300.

Følg linket til en artikel der mere udførligt beskriver: Hvad er Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere – et fællesskab af ædru alkoholikere
Mange tror fejlagtigt, at de i AA kun møder ”manden på bænken” og socialt belastede alkoholikere, men de fleste bruger Anonyme Alkoholikere til at vedligeholde en allerede etableret ædruelighed, og man møder således mennesker til AA møderne, der har både 1, 2 5 10 ja sågar 20 års ædruelighed.

Selvfølgelig er der også helt nyædru, og alkoholikere der kommer tilbage efter tilbagefald, men man kan altid regne med, at der sidder mange års ædruelighed omkring bordet ved møder i Anonyme Alkoholikere.

Anonyme Alkoholikere – et fællesskab for mennesker fra alle samfundslag
Til møderne i AA møder man både mænd og kvinder fra alle samfundslag dvs. lige fra håndværkere, sygeplejerske, ledere, direktører, arbejdsløse, studerende – medlemmerne i Anonyme Alkoholikere afspejler danskerne som de er flest.

Fortroligheden er vigtig i Anonyme Alkoholikere
Anonymiteten er et af de bærende elementer i AA. Det betyder, at der ikke foregår registrering af medlemmerne, man benytter ikke sit efternavn, og alle AA medlemmer lover hinanden fortrolighed.

Alkoholikere støtter hinanden
Anonyme Alkoholikere opstod fordi man erfarede, at alkoholikere kunne tale frit om ting, der er svære og smertefulde at tale med ”ikke alkoholikere” om. F. eks de svigt man begår som alkoholiker, hvordan man valgte flasken frem for ens nære og kære, og hvordan alkoholen førte til en fuldstændig besættelse at ens liv. Ting som er svære at forstå – men som de andre alkoholikere alle har prøvet selv.

I kolonnen til venstre under overskriften Selvhjælpsgrupper finder du et link til AA’s hjemmeside, hvor du kan finde et AA møde nær ved hvor du bor.

Artikel om Anonyme Alkoholikere

Læs om Minnesotabehandling