Alkoholbehandling Jylland – Ambulant og Døgnbehandling

Alkoholbehandling Jylland – ambulant og døgnbehandling for alkoholmisbrug

Der er mange muligheder for alkoholbehandling i Jylland – både ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling.

Ambulant alkoholbehandling
Den ambulante alkoholbehandling retter sig imod de mere ressourcestærke alkoholmisbrugere, typisk mennesker der har arbejde (eller har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet) og som har et ædrueligt netværk som støtter den der drikker for meget til at løse sit alkoholproblem.

Det største ambulante behandlingstilbud for alkoholmisbrug er Dansk MisbrugsBehandling som tilbyder alkoholbehandling i Aalborg og alkoholbehandling i Århus.

Deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling kommer fra hele Nordjylland, Østjylland og Midtjylland.

Døgnbehandling for alkoholikere
Døgnbehandling henvender sig til de mere belastede alkoholikere, som har behov for at blive skærmet fra en vanskelig dagligdag, og som har behov for den struktur en døgnbehandling tilbyder.

I Jylland er Tjele behandlingscenter det største og mest velrenommerede døgnbehandlingscenter. Tjele har flere afdelinger og tilbyder udslusningsbehandling for de der har behov for at opbygge en ny hverdag efter afsluttet alkoholbehandling.

Helios centret ved Ebeltoft er et af de ældste behandlingscentre i Danmark; et af de mindre steder som tilbyder alkoholbehandling på små hold.

Minnesotabehandling – en velafprøvet behandlingsform
Fælles for de nævnte behandlingscentre er at de alle benytter Minnesotamodellen også kaldet 12 trins behandling. Denne behandlingsfilosofi kan både benyttes i ambulant behandling for alkoholmisbrug og i døgnbehandling.

Alkoholbehandling og Anonyme Alkoholikere
I Minnesotabehandling foreslår man altid deltagerne at etablere sig i Anonyme Alkoholikere som er et netværk af selvhjælpsgrupper, hvor ædru alkoholikere mødes regelmæssigt for at støtte hinanden i fortsat ædruelighed.

I tvivl om du har et alkoholproblem – og hvilken behandlingsform er bedst for dig?
Du er velkommen til at kontakte Dansk MisbrugsBehandling i Aalborg eller Århus, så vil vi være dig behjælpelig med at afdække graden af dit misbrug og vejlede dig til den bedste løsning a dit alkoholproblem.

Kontakt os alle dage på 70 10 03 03

Læs mere om hvordan behandling alkohol Aalborg foregår

Reklamer

BehandlingsCenter Nordjylland

Nyt BehandlingsCenter i Nordjylland

Igennem mange år har al alkoholbehandling i Nordjylland udelukkende været tilbud om døgnbehandling for alkoholmisbrug, men i januar 2009 åbnede Dansk MisbrugsBehandling et ambulant behandlingscenter Nordjylland.

Ambulant alkoholbehandling i Nordjylland

Grundlaget for åbningen af et ambulant behandlingscenter i Nordjylland er, at vi hos
Dansk MisbrugsBehandling gennem 2 år har haft stor søgning på den ambulante alkoholbehandling i Århus, med en succesrate, der tåler sammenligning med de allerbedste behandlingsinstitutioner i Danmark.

Alkoholafvænning mens man bor hjemme og passer sit job.

Med åbningen af Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscenter for alkoholafvænning i Nordjylland, er det nu blevet muligt for alkoholmisbrugere i Nordjylland, at bo hjemme hos familien, passe arbejde og andre forpligtelser, mens man deltager i alkoholafvænning.

Ambulant Minnesotabehandling

Mange mennesker tror fejlagtigt, at al minnesotabehandling foregår ved indlæggelse på et behandlingshjem. Men minnesotabehandling er en behandlingsfilosofi, som lige såvel kan foregå på et ambulant behandlingscenter som i døgnbehandling.

Dagbehandling alkohol vs. døgnbehandling

Dagbehandling alkohol efter Minnesotamodellen foregår efter akkurat de samme principper som i døgnbehandling alkohol.

Alkoholisme betragtes som en kronisk sygdom, behandlingsmålet er fuld afholdenhed, og deltagelse i Anonyme Alkoholikere er en del af behandlingen.

Fordelen ved dagbehandling alkohol er, at alkoholikeren forbliver i sit vante miljø mens man er i behandling, frem for at være indlagt på et behandlingscenter – altså døgnbehandling alkohol – som jo er et kunstigt miljø, og hvor man ikke får trænet sine færdigheder i den dagligdag, hvor man skal holde sig ædru.

Ambulant alkoholbehandling er således en effektiv behandlingsform hvis du har misbrugsproblemer

Døgnbehandling alkohol

Døgnbehandling alkohol er dog at foretrække såfremt alkoholikeren har brug for et ophold på et behandlingscenter, for at blive skærmet fra et misbrugsmiljø, eller har så alvorlige psykiske eller psykiske problemer, at man har brug for fast overvågning af sundhedsfagligt personale.

Har du psykiske probelmer er der gode oplysninger at hente på Psykiatrifondens hjemmeside

Behandlingscenter Nordjylland – et tilbud til ”almindelige danskere”

Deltagerne i behandlingen på Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscentre i Nordjylland eller Århus er danskere som danskere er flest – murere, selvstændige, pædagoger, skolelærere, kontorpersonale, sygeplejerske osv. – men som har det tilfælles, at de ikke kan styre deres alkoholforbrug. ”Manden på bænken” (og ikke et ondt ord om ham i øvrigt) hører til i døgnbehandling alkohol, hvor der kan tilbydes den nødvendige omsorg døgnet rundt.

Så har du problemer med alkohol, så henvend dig på 70 10 03 03 og aftal at komme forbi til en snak på vores behandlingscenter Nordjylland, hvor vi kan fortælle dig hvordan vi kan hjælpe dig med dit at løse dit alkoholproblem.

Læs om Alkohol behandlingscenter Sjælland her