Alkoholafhængighed og alkoholafvænning I Esbjerg og Fyn

Hvornår er man afhængig af alkohol? – Hvornår er man alkoholiker? – Hvornår har man behov for alkoholafvænning?

Det er typiske spørgsmål, mange stiller dig selv, når de oplever de første problemer med alkohol

WHO’s diagnosefortegnelse opererer med termen Alkohol Afhængighed – kode F10.2

Alkoholafhængighed har 6 diagnosesymptomer:

 • At man har en voldsom trang til alkohol – dvs. en trang der er stærkere end både fornuft og viljestyrke
 • At man har kontroltab, hvilket vil sige, at man ikke kan holde op med at drikke alkohol, når man først er begyndt
 • Toleranceøgning, som betyder, at der skal mere og mere alkohol til at give den samme rus
 • Abstinenser, det vil sige at man efter en druktur ryster på hænderne, sveder og har hjertebanken – og oftest har stor trang til mere alkoholindtagelse
 • At man begynder at miste interessen for andre ting, fordi man er mere optaget af aktiviteter hvor alkohol indgår
 • At man bliver ved med at drikke, selv om man godt ved, at det har markante negative konsekvenser

Diagnosen alkoholafhængighed – eller alkoholisme – stilles, når man har 3 af ovenstående symptomer.

Alkoholbehandling

Har man først udviklet alkoholisme, har man behov for professionel alkoholafvænning. Mange alkoholikere kan godt stramme sig an i en periode, og nedsætte deres alkoholforbrug, men efter en tid eskalerer det igen – og man drikker igen som før.

Det er ikke så let at holde op med at drikke – og det er ikke tilfældigt, at alkoholbehandling typisk tager 6 uger efter fulgt af 6 måneders efterbehandling.

Et er at ville holde op med at drikke – et andet er at kunne

Hvor får man hjælp til sit alkoholproblem

Der er mange muligheder for alkoholafvænning i Danmark. Grundlæggende er der to former for alkoholbehandling:

 • Ambulant alkoholbehandling
 • Alkoholafvænning som døgnbehandling

Man kan ikke sige entydigt hvilken behandlingsform der er bedst – det kommer an på hvor fremskredent alkoholmisbruget er.

Har man drukket sig fra både hus og hjem er alkoholafvænning i døgnregi at foretrække, men er misbruget mindre fremskredent, dvs. man stadig har arbejde, familie og en grad af struktur i sin dagligdag, får man det bedste resultat i ambulant alkoholafvænning. Der er tilbud om ambulant alkoholbehandling i de fleste største danske byer, du kan blandt andet se mulighederne for alkoholbehandling Esbjerg her samt muligheden for alkoholbehandling Fyn her.

 

Reklamer

Alkoholafvænning Fyn I Alkoholbehandling I Minnesotabehandling

Alkoholafvænning Fyn – i centrum af Odense

Bor du på Fyn og overvejer alkoholafvænning – og mener du ikke at du hører hjemme i døgnbehandling – har du mulighed for at deltage i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning på Fyn – i centrum af Odense.

Behandlingen henvender sig til dig der har behov for alkoholafvænning, men som endnu ikke har oplevet en massiv social deroute. De fleste deltagere har arbejde og et støttende ædrueligt netværk.

Behandlingen foregår 3 aftener om ugen – uden for normal arbejdstid.

Følg linket og læs om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling Odense her – og om hvordan vi kan hjælpe dig til en stærk og professionel alkoholafvænning


Alkoholbehandling Fyn
For alkoholmisbrugere på Fyn er der få alternativer til den offentlige alkoholbehandling.

Den offentlige alkoholafvænning på Fyn er veludbygget, men henvender sig i sagens natur, til de mest belastede alkoholikere, og mange af de mere ressourcestærke alkoholmisbrugere sig utilpas i denne behandling, da de har svært ved at identificere sig med de øvrige deltagere

Samtidig foregår behandlingen i dagtimerne, således at deltagerne må sygemelde sig eller tage fri fra arbejde, og dermed delagtiggøre andre i, at de har et alkoholproblem og går i behandling.


Behandling for ressourcestærke alkoholmisbrugere
Dansk MisbrugsBehandling i Odense tilbyder alkoholafvænning til de mere ressourcestærke misbrugere, dvs. for mennesker der typisk har både familie og arbejde

Behandlingen foregår uden for normal arbejdstid, og her vil du møde ”helt almindelige danskere” som f. eks. Sygeplejerske, håndværkere, selvstændige, skolelærere, efterlønnere osv. Danskere som danskere er flest – med det til fælles at de ikke kan styre deres alkoholforbrug


Alkoholafvænning i Odense – 3 aftener om ugen
Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling består af:

 • Forsamtale – udredning og afklaring
 • Primærbehandling 3 behandlingsmøder om ugen i 6 – 8 uger (uden for normal arbejdstid)
 • Efterbehandling i 6 måneder – 1 møde hver 14. dag
 • Pårørendebehandling til familie og nære
 • Konsultation hos psykolog og psykiater efter behov

Behandlingsmøderne foregår i mindre grupper og indeholder gruppediskussioner, undervisning, opgaveløsning m.m.

Behandlingen foregår i en varm og respektfuld atmosfære, med respekt for den enkeltes forskellighed.


Alkoholbehandlingens mål
Dansk Misbrugsbehandling har ét og kun ét behandlingsmål, nemlig fuld afholdenhed. Det viser sig at har man først udviklet alkoholafhængighed er den eneste holdbare løsning helt at holde op med at drikke alkohol

Dette lader sig kun gøre, såfremt livet uden alkohol opleves som en gevinst og ikke som et tab – og derfor er det et mål for behandlingen at deltagerne oplever forøget livskvalitet og selvværd


Ambulant Minnesotabehandling
Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling efter minnesotamodellen. Mange tror fejlagtigt at minnesotabehandling er det samme som døgnbehandling, men minnesotamodellen er en behandlingsfilosofi, der lige så vel kan benyttes ambulant.


Minnesotabehandling Fyn
Minnesotabehandling har aldrig været udbredt på Fyn, som den er i resten af landet. Og heller ikke i dag, er minnesotabehandlingen repræsenteret som alkoholbehandling Fyn

Men med mindre end 45 minutters transport har de fleste på Fyn mulighed for at deltage i Dansk MisbrugsBehandlings ambulante minnesotabehandling i Odense

For de der bor på Vestfyn f.eks. i og omkring Middelfart er der også mulighed for at deltage i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Kolding – såfremt det rent transportmæssigt er lettere.


Brug for en snak om dit alkoholproblem?
Du er velkommen til at kontakte Dansk MisbrugsBehandling på tlf. 70 10 03 03 og få en snak med en af vore dygtige alkoholkonsulenter – vi svarer alle ugens 7 dage

Du kan også bestille tid til en forsamtale på vores afdeling i Odense – som er uforpligtende, anonym og gratis

Læs her om Hvornår er man alkoholiker ?


Alkoholafvænning Fyn

Dansk MisbrugsBehandling
Vestergade 73
5000 Odense
Tlf. 70 10 03 03
www. DanskMisbrugsBehandling.dk


Dansk MisbrugsBehandling  – Danmarks mest erfarne alkholrådgivning
Dasnk MisbrugsBehandling har afdelinger for alkoholafvænning i Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg og København – og er den største og mest erfarne alkoholrådgivning indenfor ambualant alkoholafvænning.

Så har du – eller en du er nær – problemer med alkohol, så henvend dig trygt – vi kan give dig råd og vejledning til, hvordan du bedst griber sagen an.

Alkoholbehandling Esbjerg

Bor du i Esbjerg og søger  professionel alkoholbehandling uden at du behøver at være væk hjemmefra i 6 uger?

Bor du i Esbjerg, har du mindre end én times transport til Dansk MisbrugsBehandling alkoholbehandling i Kolding

Tilbuddene om professionel ambulant alkoholbehandling i Jylland er oftest beliggende i byerne på østkysten, og derfor må de fleste fra vestkysten køre en times tid, for at kunne deltage i alkoholbehandling

Så har du behov for alkoholbehandling Esbjerg må du påregne en times transport. Men så har du mulighed for at deltage i alkoholafvænning i Kolding efter normal arbejdstid, og du behøver således ikke have fravær fra dit arbejde, mens du går i alkoholbehandling.

Professionel alkoholafvænning
Dansk MisbrugsBehandling er Danmarks største udbyder af ambulant behandling for alkoholmisbrug, og hvert år deltager mere end 200 mennesker på vores afvænningskurser

Ambulant minnesotabehandling
Mange tror at Minnesotabehandling altid foregår som døgnbehandling, men Minnesotamodellen er en behandlingsfilosofi, som kan benyttes både i døgn- og dagbehandling

Sådan foregår alkoholbehandlingen
Behandling for alkoholmisbrug hos Dansk MisbrugsBehandling foregår i små grupper typisk ml. 4 og 8 deltagere.

Behandlingen ledes af en specialuddannet misbrugsterapeut – der selv er tidligere misbruger.

Behandlingen består af gruppediskussioner, undervisning og opgaver.

Deltagere i behandling bliver introduceret til anonyme alkoholikere

Er du i tvivl om du har et alkoholproblem?
Mange har svært ved at afgøre alvoren i sit alkoholproblem. Hvis du har brug for en snak eller en professionel udredning så kontakt Dansk Misbrugsbehandling på 70 10 03 03

Har et familiemedlem et alkoholproblem
Mange synes det er svært at tale med et familiemedlem om hans eller hendes alkoholproblem. Vi kan hjælpe dig med råd og vejledning til den svære samtale.  Som pårørende er du velkommen til at ringe på 70 10 03 03 – vi svarer alle ugens 7 dage

Alkoholbehandling Esbjerg

Dansk MisbrugsBehandling
Mazantigade 5
6000 Kolding

BehandlingsCenter Nordjylland

Nyt BehandlingsCenter i Nordjylland

Igennem mange år har al alkoholbehandling i Nordjylland udelukkende været tilbud om døgnbehandling for alkoholmisbrug, men i januar 2009 åbnede Dansk MisbrugsBehandling et ambulant behandlingscenter Nordjylland.

Ambulant alkoholbehandling i Nordjylland

Grundlaget for åbningen af et ambulant behandlingscenter i Nordjylland er, at vi hos
Dansk MisbrugsBehandling gennem 2 år har haft stor søgning på den ambulante alkoholbehandling i Århus, med en succesrate, der tåler sammenligning med de allerbedste behandlingsinstitutioner i Danmark.

Alkoholafvænning mens man bor hjemme og passer sit job.

Med åbningen af Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscenter for alkoholafvænning i Nordjylland, er det nu blevet muligt for alkoholmisbrugere i Nordjylland, at bo hjemme hos familien, passe arbejde og andre forpligtelser, mens man deltager i alkoholafvænning.

Ambulant Minnesotabehandling

Mange mennesker tror fejlagtigt, at al minnesotabehandling foregår ved indlæggelse på et behandlingshjem. Men minnesotabehandling er en behandlingsfilosofi, som lige såvel kan foregå på et ambulant behandlingscenter som i døgnbehandling.

Dagbehandling alkohol vs. døgnbehandling

Dagbehandling alkohol efter Minnesotamodellen foregår efter akkurat de samme principper som i døgnbehandling alkohol.

Alkoholisme betragtes som en kronisk sygdom, behandlingsmålet er fuld afholdenhed, og deltagelse i Anonyme Alkoholikere er en del af behandlingen.

Fordelen ved dagbehandling alkohol er, at alkoholikeren forbliver i sit vante miljø mens man er i behandling, frem for at være indlagt på et behandlingscenter – altså døgnbehandling alkohol – som jo er et kunstigt miljø, og hvor man ikke får trænet sine færdigheder i den dagligdag, hvor man skal holde sig ædru.

Ambulant alkoholbehandling er således en effektiv behandlingsform hvis du har misbrugsproblemer

Døgnbehandling alkohol

Døgnbehandling alkohol er dog at foretrække såfremt alkoholikeren har brug for et ophold på et behandlingscenter, for at blive skærmet fra et misbrugsmiljø, eller har så alvorlige psykiske eller psykiske problemer, at man har brug for fast overvågning af sundhedsfagligt personale.

Har du psykiske probelmer er der gode oplysninger at hente på Psykiatrifondens hjemmeside

Behandlingscenter Nordjylland – et tilbud til ”almindelige danskere”

Deltagerne i behandlingen på Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscentre i Nordjylland eller Århus er danskere som danskere er flest – murere, selvstændige, pædagoger, skolelærere, kontorpersonale, sygeplejerske osv. – men som har det tilfælles, at de ikke kan styre deres alkoholforbrug. ”Manden på bænken” (og ikke et ondt ord om ham i øvrigt) hører til i døgnbehandling alkohol, hvor der kan tilbydes den nødvendige omsorg døgnet rundt.

Så har du problemer med alkohol, så henvend dig på 70 10 03 03 og aftal at komme forbi til en snak på vores behandlingscenter Nordjylland, hvor vi kan fortælle dig hvordan vi kan hjælpe dig med dit at løse dit alkoholproblem.

Læs om Alkohol behandlingscenter Sjælland her

Alkoholafvænning Nordjylland og Østjylland

Dansk MisbrugsBehandling er nu det mest benyttede – ikke kommunale – ambulante behandlingstilbud for alkoholafvænning i Jylland.

Gå til Dansk MisbrugsBehandlings hjemmeside for alkoholafvænning her

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder:

 • Alkoholafvænning Nordjylland (Ålborg)
 • Alkoholafvænning Østjylland (Århus)
 • Alkoholafvænning Sjælland (København)

Alkoholafvænning foregår ambulant, det vil sige at du bor hjemme og deltager i behandlingsmøder 3 gange om ugen – således at du ikke behøver være hjemmefra i 6 uger, som i den traditionelle døgnbehandling.

Det betyder også, at du ikke behøver sygemelde dig fra dit arbejde – du bestemmer således helt selv om arbejdsgiver eller andre skal være vidende om din alkoholafvænning.

Ambulant Alkoholafvænning – en effektiv behandlingsmodel

Ambulant alkoholafvænning viser sig at have samme resultater for mindst 80 % af de danske alkoholmisbrugere – kun de allerhårdest ramte alkoholikere profiterer bedre af døgnbehandling. Det gælder for personer der er forankret i misbrugsmiljø, alkoholikere der på grund af deeres misbrug  ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere årrække, samt personer der som følge af drikkeriet har nedsat kognitive funktioner (tænkeevne).

Denne konklusion slås fast i i Sundhedsstyrelsens rapport “Alkoholbehandlingen i Danmark 2006” som har undersøgt effekten af ambulant alkoholafvænning i forhold til døgnbehandling af alkoholisme.

Alkoholafvænning Nordjylland

Da Dansk MisbrugsBehandlings afdeling siden 2007 har oplevet en stadig stigende interesse for ambulant alkoholafvænning, åbnede vi i februar 2009 et behandlingscenter for alkoholbehandling i Nordjylland – nærmere betegnet i Jens Bangs Stenhus i Adelgade i Ålborg.

Dette giver mulighed for deltagelse i ambulant alkoholafvænning for personer der er bosiddende i Frederikshavn, Hirtshals, Nibe, Brønderslev og Løgstør med mindre end 1 times transport. Da behandlingen ligger både i dagtimerne og uden for normal arbejdstid, er det muligt at passe sit arbejde mens man deltager i alkoholafvænning.

Behandlingscenter for alkoholafvænning og andre former for misbrug

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder – udover alkoholafvænning – hjælp til andre former for misbrug:

 • Ambulant alkoholafvænning
 • Behandling af kokainmisbrug
 • Behandling af hashmisbrug
 • Behandling af ludomani
 • Behandling af købemani (shopaholic)

Alle rådgivere er specialuddannede misbrugrådgivere – og er samtidig alle tidligere misbrugere, og har således selv været i samme situationen som deltagerne i behandling.

Her er også mulighed for at læse mere om alkoholbehandling

Alkoholiker – 9 forskellige typer

 Alkoholisme – en britisk undersøgelse

Det Britiske Department of Health Research, har foretaget en undersøgelse, hvor man indeler alkoholmisbrugere i ni forskellige kategorier. 

Motiver for alkoholmisbrug

Ved at afdække de underliggende motiver for forskellige mennesketypers alkoholmisbrug, håber man på, at den enkelte gennem større selvindsigt bedre bliver i stand til at løse sine alkoholproblemer. 

Selv om inddelingen er meget generaliseret kan den være et udmærket redskab til eftertanke, såfremt man man har et alkoholproblem. 

Læs om: Tegn på alkoholisme

Ni typer alkoholmisbrugere

Depressiv alkoholiker:

·   Karakteristika: Er midt i en livskrise. Kan have mistet en slægtning, været igennem en skilsmisse eller have en økonomisk krise

·   Primær motivation: Bruger alkohol som trøst og som en form for selvmedicinering, for at kunne klare hverdagen.

Afstresnings-alkoholiker:

·   Karakteristika: Et stort pres på jobbet eller i hjemmet kan give følelsen af at være ude af kontrol og tynget af ansvar.

·   Primær motivation: Alkoholen bliver brugt til at slappe af, falde ned og genvinde følelsen af kontrol i skiftet mellem jobbet og privatlivet. Partnere støtter eller forstærker ofte adfærden ved at servere drinks.

Fællesskabs-alkoholiker

·   Karakteristika: Typisk mennesker, der har meget presset socialt liv.

·   Primær motivation: Alkohol er den samlende faktor, der forener. De glemmer ofte tiden og hvor meget de drikker.

Traditionel alkoholiker

·   Karakteristika: Traditionelle typer, der mener, at det at gå på bar hver aften er noget alle mænd gør.

·   Primær motivation: Bortforklarer det som, tid for dem selv. Baren er deres andet hjem, og de føler et stærkt tilhørsforhold og accept i miljøet.

Social alkoholiker

·   Karakteristika: Drikker i større grupper af venner.

·   Primær motivation: Den følelse af samhørighed, der opstår i gruppen. Alkohol giver en følelse af tryghed og giver livet mening.

Kedsomheds-alkoholiker

·   Karakteristika: Ofte alenemødre eller nyligt fraskilte med et begrænset socialt liv.

·   Primær motivation: Alkoholen er en slags selskab, der erstatter for fraværet af andre mennesker. Alkohol markerer dagens afslutning, eller afslutningen på pligter.

Macho-alkoholiker

·   Karakteristika: Følelsen af at blive undervurderet, afmægtiggjort og frustreret på vigtige punkter i livet.

·   Primær motivation: Har fremelsket en stærk alfa han, der er forbundet til deres formåen når det kommer til alkohol. Alkohol er forbundet med et konstant behov for at hævde deres maskulinitet og deres status overfor andre.

Nydelses-alkoholiker

·   Karakteristika: Single, fraskilt eller med voksne børn.

·   Primær motivation: Store indtag af alkohol er en synlig måde, hvorpå de udtrykker uafhængighed, frihed og ungdom. Alkoholen bliver også brugt for at slippe hæmninger.

Stærkt alkoholafhængige

·   Karakteristika: Mænd, der nærmest lever i en bar. For dem er det som et andet hjem.

·   Primær motivation: En kombination af motiver som kedsomhed, trangen til at passe ind og en generel følelse af, at der er for meget dårligdom i deres liv.

Kilde: BBC