Behandlingscenter Alkoholmisbrug

Hvordan vælger jeg det rigtige behandlingscenter for alkoholmisbrug?

Det første man må overveje er, hvorvidt man ønsker døgnbehandling eller ambulant behandling for sit alkoholmisbrug. I døgnbehandlingen indlægges man typisk på et behandlingscenter i 6 uger, hvor man laver terapi fra morgen til aften. I den ambulantebehandling bor man hjemme og deltager i alkoholbehandlingen enten i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid.

Ambulant alkoholbehandling

Ambulant alkoholbehandling henvender sig til de alkoholmisbrugere, der ikke er forankret i misbrugsmiljø, og som typisk har familie, der støtter op om behandlingen. Dette er mennesker, som danskere er flest, men som har det tilfælles, at de har mistet kontrollen over deres alkoholforbrug. Har de samtidig tilknytning til arbejdsmarkedet har disse mennesker en bedre prognose på et ambulant behandlingscenter for alkoholmisbrug end de har i døgnbehandling.

Døgnbehandling for alkoholikere

Døgnbehandling har en bedre effekt end ambulant alkoholbehandling for de meget svært belastede alkoholikere, som ikke er i stand til at gennemføre et behandlingsforløb, hvor man skal overholde fremmødeaftaler og for alkoholikere, der er meget socialt belastede og eventuelt hovedsageligt har et netværk af andre der drikker for meget.

Alkoholbehandling i Nordjylland og Østjylland – og København

Med behandlingscentre for alkoholmisbrug i Nordjylland (Ålborg) og i Østjylland (Århus) har hovedparten af indbyggerne i Jylland mulighed for at deltage i alkoholbehandling på et af Dansk Misbrugsbehandlings behandlingscentre.

Behandlingen foregår 3 gange ugentligt – mandag, onsdag og fredag i 6 til 8 uger – enten i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid.

Læs også om Dansk MisbrugsBehandlings Alkoholrådgivning i København

Alkoholbehandling for “almindelige danskere”

Deltagerne i behandling hos Dansk Misbrugsbehandling er som danskere er flest. 75 % er tilknyttet arbejdsmarkedet, og 75 % bor sammen med familie. Dette betyder. at vores deltagere i høj grad identificerer sig med hinanden, i det deres alkoholproblematik er på et niveau, hvor de ikke er har været udsat for den totale deroute.

Minnesotabehandling til en rimelig pris

En ambulant alkoholbehandling koster ca. 1/3 af prisen på en døgnbehandling. Men er du dækket af en sundhedsforsikring er alkoholbehandlingen på vores behandlingscentre dækket af denne – og udenm omkostninger for deltagerne. Dansk Misbrugsbehandling har samarbejdsaftaler med samtlige større forsikringsselskaber i Danmark.

Samtidig tilbyder Dansk Misbrugsbehandling hjælp til finansiering af behandlingen, således at du selv vælger om du vil betale over 12 til 60 måneder. Dette giver en overkommelig ydelse for de fleste, og hukser man at trække udgifterne til alkoholforbruget fra, viser det sig at være en god forretning for de fleste.

Større anonymitet og diskretion på et ambulant behandlingscenter

Hvis man deltager i behandling på et ambulant behandlingscenter, vælger man selv hvem, der skal vide at man har valgt at gå i alkoholbehandling. Manglende diskretionen er en stor forhindring for mange – som finder det vanskeligt at lade sig indskrive på et døgnbehandlingscenter, hvor både kolleger og omgangskreds nødvendigvis vil være vidende om behandlingen. Deltager man i ambulant alkohoobehandling uden for normal arbejdstid, er man selv herre over, hvem man synes, der skal have det at vide.

Kontakt Dansk Misbrugsbehandling alle dage på 70 10 03 03 – og lad os hjælpe dig ud af dit alkoholmisbrug.

Reklamer

Alkoholbehandling Nordjylland

Efter flere år med stor succes med vores alkoholbehandling i Århus har Dansk MisbrugsBehandling åbnet en afdeling for alkoholbehandling i Nordjylland – i Jens Bangs Stenhus i Ålborg. Der har i Nordjylland ikke tidligere eksisteret et behandlingstilbud, hvor man kan deltage i professionel alkoholbehandling uden for normal arbejdstid.

Behandling af alkoholmisbrug
I Ålborg tilbyder vi behandling af alkoholmisbrug efter samme koncept som har vist sig yderst effektivt på vores behandlingscenter i Århus dvs. ambulant alkoholbehandling, hvor man bor hjemme og har mulighed for at passe sit arbejde, mens behandlingen står på.

Ambulant Minnesotabehandling i Århus og Ålborg
Mange tror, at alkoholbehandling er ensbetydende med, at man behøver tage på et 6 ugers døgnophold, men nye undersøgelser viser, at ambulant alkoholbehandling er lige så effektiv – og for mange har en bedre effekt end behandling i døgnregi. Det gælder specielt for mennesker, der har arbejde, familie og ikke er forankret i et misbrugsmiljø. For disse mennesker er succesraten i den ambulante alkoholbehandling lige så høj, som for den i døgnbehandlingen.

I den ambulante alkoholbehandling er samtidig selv herre over, hvem der behøver at vide, at man har valgt at gå i behandling for alkoholmisbrug.

Behandling af ludomani – det første tilbud for ludomaner i Nordjylland
Med åbningen af vores behandlingscenter i Ålborg, tilbyder Dansk MisbrugsBehandling som de eneste behandling af ludomani i Nordjylland.

Nordjylland har altid været ladt i stikken med hensyn til behandling af ludomani, og vi håber, at det kan være med til at hjælpe de mange med spilleproblemer i regionen.

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder således:

Alt sammen med mulighed for behandling uden for normal arbejdstid.

Kontakt os for yderligere oplysning på 70 10 03 03