Alkoholbehandling Sjælland – Ambulant alkoholbehandling København

Drikker du for meget og søger du ambulant alkoholbehandling i København?

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling på Sjælland, dvs. behandling hvor du kan bo hjemme og passe dit job, mens behandlingen står på.

Med en beliggenhed kun 5 minutter til fods fra Københavns hovedbanegård, har de fleste bosiddende på Sjælland mulighed for at deltage i Dansk MisbrugsBehandlings ambulante alkoholbehandling.

Kontakt Dansk MisbrugsBehandling på tlf. 70 10 03 03 og hør mere om vores ambulante alkoholbehandling i København – eller følg linket og besøg vores hjemmeside: Alkoholbehandling 

Ambulant alkoholbehandling henvender sig alkoholmisbrugere der:

 • Har et støttende netværk – f. eks familie der støtter op om behandling
 • Har en grad af struktur i sin dagligdag – så man kan forvente at vedkommende møder ind til de aftalte behandlingsmøder
 • Ikke har fysiske eller psykiske problemer i en grad, der kræver overvågning af sundhedspersonale
 • Ikke har taget mentalt skade af drikkeriet, så de kognitive funktioner er markant nedsatte

Det viser sig, at såfremt man er i arbejde, og har været i stand til at passe dette (om end med nogen mandagsfravær), så har den ambulante alkoholbehandling samme effekt som alkoholbehandling i døgnregi – og så er prisen på ca. 1/3.

Dette er dokumenteret af sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2006. Læs sundhedsstyrelsens: kvalitet i alkoholbehandlingen her.

Er du i familie med en misbruger, der har behov for alkoholbehandling i København?
Du er velkommen til at kontakte en af vore dygtige alkoholrådgivere, for en snak om hvordan du bedst motiverer en alkoholiker, til at søge alkoholbehandling. Det viser sig, at chancerne for succes forbedres betydeligt, såfremt den ”svære samtale” er forberedt i samråd med en professionel alkoholbehandler.

Ønsker du alkoholbehandling uden andre behøver vide det?
Deltager du i den ambulante alkoholbehandling i København kan du gå både på morgen eller aftenhold – dvs. du kan deltage i behandlingen og selv være herre over hvem du fortæller det til.

Dette er væsentligt for mange af Dansk MisbrugsBehandlings deltagere.

Læs også:

Alkohol behandlingscenter Sjælland
Alkoholrådgivning København

Reklamer

Ambulant alkoholbehandling Aalborg

Ambulant alkoholbehandling Aalborg

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling i Aalborg, Århus og København.

Ambulant behandling betyder, at man bor hjemme og deltager behandlingsmøder gennem ugen, mens man passer sine daglige gøremål – arbejde og familieliv.

Mange tror at døgnbehandling er den mest effektive behandlingsform, men ambulant alkoholbehandling viser dig for de fleste alkoholmisbrugere at være lige så effektiv – og ofte endda bedre end døgnbehandling.

Dette er fordi man i den ambulante behandling har mulighed for, at afprøve sine nye livsstrategier i sin dagligdag, mens man får støtte og vejledning i behandlingen. Når man går i døgnbehandling begynder det hårde arbejde jo først når man kommer hjem – uden at man har støtte fra behandlingen.

Ambulant alkoholbehandling Aalborg indeholder:

 • 3 ugentlige behandlingsmøder – mandag, onsdag og fredag uden for normal arbejdstid
 • Enesamtaler med alkoholrådgiver
 • 1 efterbehandlingsmøde hver 14. dag i 6 mdr.
 • Familiebehandling til de nærmeste pårørende

Fordele ved ambulant alkoholbehandling:

 • Man kan passe arbejde og bo hjemme mens behandlingen foregår
 • Man er selv herre over, hvem der skal vide at man er i alkoholbehandling
 • Prisen er ca. 1/3 af prisen på døgnbehandling
 • For ca. 90 % af de danske misbrugere er behandlingsprognosen lige så god som i døgnbehandling

Dansk MisbrugsBehandlings ambulante alkoholbehandling foregår efter de samme principper uanset om det foregår i Ålborg, Århus eller København.

Mener du at du drikker for meget, og gerne vil vide mere om ambulant alkoholbehandling i Aalborg, så kontakt os på tlf. 70 10 03 03. Vi svarer alle ugens syv dage.

Dansk MisbrugsBehandling
Adelgade 2
9000 Ålborg

Læs mere om Afhængighed af alkohol

Alkohol Døgnbehandling eller Alkohol Dagbehandling. Hvad er bedst?

Modsat hvad mange tror, så har langt de fleste alkoholikere en lige så god – og i mange tilfælde bedre – prognose ved at deltage i ambulant alkoholbehandling frem for i alkohol døgnbehandling.

Alkohol døgnbehandling – bedst til de allermest socialt belastede misbrugere

For mennesker, der har drukket sig til en alvorlig social deroute, dvs. fuldstændig har mistet kontakt til arbejdsmarkedet, som kun har misbrugsvenner, og som man ikke kan forlange at skulle kunne overholde mødetiderne i alkohol dagbehandling, gælder det, at de har en bedre prognose i alkohol døgnbehandling, frem for i den ambulante alkoholbehandling.

Alkohol dagbehandling – mest effektiv for de fleste alkoholmisbrugere

Alkohol dagbehandling viser sig at være den mest virkningsfulde alkoholbehandling for de fleste alkoholikere. Dette er fordi alkoholikeren træner sine nye færdigheder i sin dagligdag – og ikke fjernes fra denne, og træner i et kunstigt miljø.

Læs mere om hvordan man vælger mellem døgnbehandling eller dagbehandling for alkoholmisbrug

Alkohol døgnbehandling – desværre ofte efterfulgt af tilbagefald

Desværre oplever man alt for ofte, at når alkoholikeren vender hjem fra alkohol døgnbehandling, så falder han eller hun tilbage, fordi der ikke er blevet trænet i at håndtere de udfordringer som dagligdagen byder. Og mange familier ender i fortvivlelse idet de først har brugt 60 – 80.000,- kr. på en døgnbehandling og derefter skal finansiere en tilbagefaldsbehandling på ca. 30.000,- kort efter alkoholikeren hjemkomst fra alkohol døgnbehandling.

Alkohol dagbehandling – Sundhedsstyrelsens anbefaling

Sundhedsstyrelsen foretog i 2006 en undersøgelse af effekten af alkohol døgnbehandling i forhold til alkohol dagbehandling. Undersøgelsen slog fast, at langt de fleste alkoholikere havde lige så god – eller bedre – resultater af alkohol dagbehandling målt i forhold til alkohol døgnbehandling.

Samtidig pegede undersøgelsen på, at for de mest belastede alkoholikere – som beskrevet ovenfor – er det mest hensigtsmæssigt at starte med alkohol døgnbehandling, men derefter følge op med et ambulant behandlingsforløb, hvor alkoholikerne fik støtte og hjælp til at implementere de nye strategier de havde tilegnet sig i alkohol døgnbehandlingen. 

Alkohol dagbehandling – uden for normal arbejdstid

Alkohol dagbehandling kan endvidere foregå uden for normal arbejdstid, således at man kan passe sine forpligtelser i dagligdagen, mens alkoholbehandlingen står på. På den måde bestemmer man også selv, hvem der skal vide at man har valgt at gå i alkoholbehandling.

Læs her om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling uden for normal arbejdstid

Alkohol døgnbehandling – som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg

Nogen beskriver alkohol døgnbehandling som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg, hvor alkohol dagbehandling er at lære mens man er i trafikken. Selvfølgelig er det lettere i det kunstige miljø – men hvis man ikke lærer at køre i trafikken, er man dårligt hjulpet, selv om det måske giver et par buler undervejs.

Alkohol dagbehandling – og nye livsstrategier

Mens man går i alkohol dagbehandling tilegner man sig nye livsstrategier, mens behandlingen står på. Man lærer hvordan man begår sig i situationer hvor andre drikker alkohol, man lærer hvilke situationer der udløser drikketrang, man lærer hvordan man håndterer disse situationer, og man etablerer sig typisk i Anonyme Alkoholikere mens behandlingen står på.

En undersøgelse fra National Addiction Centre, Maudsley Hospital London, slår fast at regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikere markant nedsætter risikoen for tilbagefald.

Læs artiklen: Møder i Anonyme Alkoholikere forbedrer efterbehandlingen

Hvis du er interesseret kan du her læse: Hvad er Anonyme Alkoholikere

Alkohol døgnbehandling eller alkohol dagbehandling?

At så mange danske alkoholikere indskrives i alkohol døgnbehandling i stedet for alkohol dagbehandling, skyldes at de fleste intuitivt tror, at alkohol døgnbehandling jo må være bedre. Men som oven for nævnt, viser det sig at langt de fleste alkoholafhængige har en lige så god – og ofte bedre – behandlingsprognose i alkohol dagbehandling

Læs mere her om
Alkoholforbrug i Danmark
Misbrugsproblemer