Medicinmisbrug

Omkring 100.000 mennekser i Danmark er afhængige af medicin. Størstedelen af disse er afhængige af nervemedicin og sovepiller af medicingruppen benzodiazepiner.

Mange har svært ved at erkende sit medicinmisbrug idet pillerne jo oftest (omend ikke altid) er udskrevet af egen læge. Men det er vigtigt at forstå, at man bliver lige afhængig om man får pillerne udskrevet hos sin læge eller om man køber dem på det sorte marked.

 

Benzodiazepiner – nervepiller og sovemedicin

Benzodiazpiner udskrives mod angst og uro og mod søvnbesvær, og optræder under en hel række forskellige navne, f. eks. Alopam, Diazepam Flunitrazepam, Hexalid, Klopoxid, Nitrazepam, Oxabenz, Oxapax, Oxazepam, Risolid, Rivotril, Rohypnol, Stesolid, Tafil, Tafil Retard, Temesta og Valium.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af benzodiazepiner

Sundhedsstyrelsens anbefaling: 

”Benzodiazepiner bør så vidt muligt ordineres til korte behandlingsforløb. Man bør stræbe efter en behandlingsperiode på ikke over 4 uger.” 

Ved søvnproblemer:

”Anvendelsen bør altid begrænses til de svære, invaliderende tilfælde af søvnløshed, som belaster patienten alvorligt. Sovemidlerne bør kun bruges i 1-2 uger.” 

 

Tegn på benzodiazepinmisbrug 

Efter nogen tids brug af benzodiazepiner, oplever man en forringet indlæringseven og nedsat hukoomelse. Ens reaktions evne nedsættes og man bør derfor afstå fra arbejde og beskæftigelse, der indebærer fare for legemesbeskadigelse, samt bilkørsel. Politiet har gennem de seneste år skærpet indsatsen for at afsløre bilkørsel i medicinpåvirket tilstand.

 

Benzodiazepin udløser de symptomer, den var ment til at kurere

Siden opleves et nedsat energiniveau og fortsat forbrug kan udløse depression. Endvidere oplever mange en voksende angst og uro – og en forstærkning af de symptomer, som benzodiazepinen oprindeligt er udskrevet for at dæmpe. Dette fører til et øget forbrug, og på den måde er den neagtive spiral i gang – med et stadigt stigende forbrug som følge.

 

Nervemedicin som krykke i hverdagen

Senere begynder selv ganske almindelige dagligdags gøremål at blive uoverskuelige, f. eks. At møde andre mennesker, foretage indkøb eller en tur i banken og specielt gøremål hvor man oplever at skulle præstere kræver en ekstra dosis medicin.

 

Medicinen virker kortere og kortere tid

Når man har brugt nervemedicin i en længere periode, afkortes dens virkningstid, og mange oplever at have brug for at tage pillerne med kortere og kortere interval.

 

Frygten for at løbe tør for medicin

Frygten for at løbe tør for medicin er i sig selv angstskabende hos mange medicinafhængige, og der bruges mere og mere tid på at sikre sine forsyninger. Dette kan ske ved at forsøge at få udskrevet medicin hos flere læger, hos lægevagten, på skadesstuer – og nogen begynder at købe mediccin på det sorte marked.

 

Behandling af medicinmisbrug

Når man skal behandle for medicinafhængighed, er det vigtigt, at man giver sig god tid. En udtrapning af benzodiazepin kan tage alt fra 4 uger til flere måneder, afhængigt af hvor meget og hvor længe personen har taget medicin. I samarbejde med en professionel udarbejdes der en nedtrapningsplan, og de fleste har brug for hjælp til at adminnstrere medicinen, således at den bliver udleveret i doser til 1-3 dages forbrug.

 

Behandling er ikke bare udtrapning af medicin

Udover at få hjælp til udtrapning af benzodiazepin, indebærer behandling også et terapeutisk element, hvor personen får hjælp til at håndtere de situationer, som han eller hun tidligere har taget medicin til at klare. De fleste medicinafhængige har brug for hjælp til at opbygge et nyt selvværd, og få en tro på sig selv og sin evne til at klare sig godt i livet. Al erfaring siger, at en udtrapning af medicinen ikke kan stå alene – og uden terapeutisk hjælp, vil personen meget let falde tilbage i misbrug.

 

På denne side kan du læse meget mere om benzodiazepinmisbrug: Benzoinfo og her kan du læse om behandling af medicinmisbrug på Århus BehandlingsCenter: Behandling af medicinmisbrug

 

 

Hjælp os med at gøre denne blog bedre. Brug boksen til at give din mening til kende. Du er også meget velkommen til at kommentere artiklen, eller stille spørgsmål, så skal jeg forsøge at besvare dem efter bedste evne.

 

Hjælp os til at gøre denne blog bedre. Giv din mening til kende ved at bruge nedenstående boks. Du er også velkommen til at kommetere denne artikel, eller stille spørgsmål. som jeg så vil forsøge at besvare efter bedste evne.

 

Reklamer