Behandling Alkoholproblemer

For mange er det svært at afgøre hvorvidt det er nødvendigt at gå i behandling for at løse deres alkoholproblemer. For det meste er der uenighed i familien om hvor stort alkoholproblemet er, og om hvorvidt alkoholbehandling er nødvendig. Oftest er det sådan, at familien mener at misbrugeren drikker for meget alkohol – mens vedkommende selv syne at familien overdriver deres kritik og bekymring.

9 tegn på alkoholproblemer – der kan kræve behandling

Sundhedsstyrelsen opstiller 9 faresignaler på at alkoholproblemer:

 • Søger du ofte en undskyldning for at drikke alkohol
 • Har du forsøgt at holde op med at drikke uden held?
 • Er der andre der har påtalt at du drikker for meget alkohol?
 • Forsøger du at skjule dit drikkeri?
 • Har du lavet aftaler med dine børn – og ikke overholdt dem på grund af alkohol?
 • Har du nogensinde måtte melde dig syg, fordi du havde drukket for meget alkohol dagen før?
 • Kan du drikke større og større mængder alkohol?
 • Bliver du ofte meget beruset til fester – selv om du havde besluttet dig for at det ikke skulle ske?
 • Har nogensinde svært ved at huske, hvad der skete dagen før da du var fuld?

Kan du genkende flere af ovenstående spørgsmål er der en chance for, at du har brug for behandling alkoholproblemer

500.000 danskere har alkoholproblemer

Sundhedsstyrelsen anslår at:

 • 860.000 danskere drikker mere alkohol end den anbefalede genstandsgrænse 14 gentande om ugen for kvinder og 21 for mænd
 • 500.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol
 • 200.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed

Kun ca. 4 % af de som har udviklet alkoholafhængighed får en egentlig behandling for deres alkoholproblemer – en skræmmende statistik set i forhold til andre sygdomme.

Det er ikke en skam at søge behandling for et alkoholproblem

Alkoholisme rammer bredt i den danske befolkning – faktisk vender alkoholisme den tunge ende opad, på den måde forstået, at der er flere alkoholproblemer blandt de velstillede end blandt de  indre velstillede.

Ingen har ønsket at udvikle alkoholproblemer – man opdager først alkoholafhængighed når man sidder i saksen. Derfor mener vi også at det ikke er nogens skyld at man har udviklet alkoholproblemer – men det er ens ansvar at søge behandling såfremt drikkeriet giver problemer for en selv eller for ens familie.

Er man i tvivl om hvor fremskredne alkoholproblemerne er – er det eneste rigtige at gøre at søge professionel alkoholrådgivning.

Reklamer