Shopaholic. Behandling af købemani

Når man behandler for købemani, er det vigtigt at man følger en fastlagt og struktureret behandling

Shopaholics får et kick af at overshoppe – det er kicket der skaber afhængighed

Det er vigtigt at forstå, at for shopaholics drejer det sig om at købe ting – ikke om at eje ting. Med andre ord er det i selve købsøjeblikket, at en shopaholic oplever sit kick – og at det er dette kick en shopaholic er afhængig af. 

Shopaholics bør begrænse sin adgang til penge

I behandling af købemani arbejdes der først med at begrænse en shopaholics adgang til penge. Det kan være at inddrage kredit og kontokort, at få en 3. person til at hjælpe med at administrere vedkommendes økonomi, og at personen lærer kun at gå med et begrænset pengebeløb på sig. 

Shopaholics køber af lyst – ikke af behov

Når man lider af købemani, kan det være svært at afgøre om man køber ting af lyst eller fordi man har et reelt behov for en given vare. Personen skal lære nogle teknikker, således at han eller hun bliver i stand til at foretage en sådan sondring. 

Købemani lindrer ubehagelige følelser

Shopaholics shopper for kicket i købsøjeblikket – ofte for at dulme eller lindre ubehagelige følelser. Den terapeutiske del af behandlingen af købemani går ud på at hjælpe personen til at afdække hvilke følelser der udløser købetrang, og håndtere disse på en mere hensigtsmæssig måde. 

Overshopping dulmer

Som det er tilfældet med andre afhængigheder, hænger problem og problemløsning slet ikke sammen. F. eks. kan overshopping dulme følelser som ensomhed, rastløshed, kedsomhed eller stress, men nok så mange bluser eller kjoler løser jo ikke problemet. Det der ikke virker, kan man jo ikke få nok af. 

I behandlingen lærer man hvordan man forholder sig konstruktivt til sine problemer – altså løser og ikke lindrer sine problemer. 

Købetrang kan være sejlivet

Når først shopping er blevet en mestringsstrategi for negative følelser, tager det typisk lang tid før trangen lægger sig. I en rum tid, vil trangen til overshopping melde sig, samtidigt med de negative følelsers opståen, Det kræver udvikling af nye strategier til følelseshåndtering, tålmodighed og hårdt arbejde at gøre sig fri af købemani. 

Familien bør inddrages i behandling af købemani

Det er gavnligt, at inddrage familien i behandlingen af shopaholics. Familien har oftest meget svært ved at forstå købemani, og det er vigtigt at de får chancen for at bearbejde de negative konsekvenser som købemanien har medført: tab af tillid, frustration og frygt for fremtiden. Samtidig lærer familien, hvordan de bedst fremover forholder sig mest hensigtsmæssigt til købemani. 

Behandling af købemani virker

Det viser sig, at er en shopaholic villig til at følge den fastlagte behandling, er der gode muligheder for at blive sin købemani kvit. 

Det kræver at man i en periode tager et livtag med sin indre dæmon, at man får indsigt i købemaniens væsen, og udvikler de fornødne strategier. Men alle der gør sig fri af sit købemisbrug fortæller at det er en befrielse, at tilliden fra familien langsomt kommer igen – og specielt hvor godt det føles at gå i seng om aftenen med en god samvittighed. 

Læs mere om behandling af købemani her: Shopaholic 

Læs en artikel om en shopaholics historie her: En shopaholics historie

Læs en artikel om : Købemani, den ny folkesygdom

Du kan også kontakte Århus BehandlingsCenter på 86 18 06 00 og høre mere om mulighederne for behandling.

Reklamer

Flere unge shopaholics

Købemani rammer også de helt unge

Det har forbavset os på Århus BehandlingsCenter at vi efter at vi har etableret en strukturet behandling for købemani, har oplevet mange henvendelser fra unge på 18-20 år som helt har mistet kontrollen over deres shopping.

 

Selvværdsproblemer kan føre til købemani

Det viser sig, at det ofte er unge, der lider af selvværdsproblemer og har vanskeligheder i nære forhold til venner, kammerater eller forældre. Ved at købe smart og dyrt tøj, har disse unge oplevet, at deres selvfølelse har fået et løft. Men da smart mærkevaretøj ikke giver et bedre selvværd på sigt, men kun giver et løft på krt sigt, fristets de til at købe nyt igen og igen.

 

Købemani drejer sig om at købe ting – ikke om at eje ting

På et tidspunkt udvikler de så en besættelse af at købe nyt, og efter nogen tid, er det kun er i selve indkøbsøjeblikket, de oplever et kick – og når de kommer hjem med deres indkøb har de fuldstændigt mistet deres værdi. Meget af tøjet bliver kun brugt ganske få gange – og til tider ligger det bare i skabet og bliver aldrig brugt.

 

Unge shopaholics begår ofte kriminalitet

På grund af de unges begrænsede økonomi, viser det sig, at de stort set alle sammen har begået kriminalitet for at finansiere deres indkøb f. eks. at stjæle fra kassen på arbejde, stjæle fra forældre eller købe ind over nettet på andres dankort.

 

Pårørende bør indrages i behandling af købemani

Når man som ung har udviklet købemani, og i forbindelse hermed har begået kriminalitet, medfører dette meget stærke reaktioner fra de unges forældes side. Vrede, frustration, mistillid, frygt og sorg er typiske forældrereaktioner, og derfor er det meget vigtigt, at at forældrene inddrages i behandlingen af købemani. For det første for at de får en bedre forståelse for mekanismerne i købemani, og at de lærer om at håndtere probelemet på den mest hensigtsmæssige måde.

Her kan du læse mere om behandling af købemani: Shopaholic

 

 

Shopaholic

Psykiatrifonden anslår, at der er omkring 300.000 mennekser i Danmark der lider af købemani.

Købemani er kendetegnet ved en uimodståelig købetrang, hvor personen får et kick i selve købsøjeblikket – et kick, der ligner det en ludoman får når han eller hun spiller.

Det er vigtigt at forstå, at købemani ikke drejer sig om at eje ting, men op at købe ting. Det er i selve købsøjeblikket, at en shopaholic mærker sit kick – og når først tingene – blusen, skoene, tasken – er købt, bliver den som regel lagt sammen med de 100 andre, og har fuldstændigt mistet sin værdi. 

Et af problemerne omkring købemani er, at der ikke findes nogen officielt anerkendt diagnose, som for de andre afhængighedslidelser. Derfor er der heller ikke nogen offentlige behandlingstilbud for købemani, og den generelle viden på området er lille.

Selv om der ikke er nogen officielt anerkendt diagnose, så er der nogle spørgsmål,hvorved man kan teste sig selv for købemani. Test dig selv her: shopaholic.

Behandling af shopaholics

Alt for få i behandling for købemani

Der er flere grunde til, at alt for få shopaholics får den behandling de har brug for.

For det første er det meget nyt at tale om købemani, og samttidig er der mange shopaholics der ikke føler sig taget alvorligt. Der er et stereotypt billede af en shopaholic som en ung kvinde i 30’erne, fra et velstilletmiljø hvor image og fremtæden er vigtig, og som tror at hun kan købe sig til lykke ved at erhverev sig den nyeste Gucci taske. Billedet af en dum Paris Hilton agtig gås, der bare skal sættes ordentligt på plads og finde noget fornuftigt at gå op i.

Denne type findes velsagtens – men det viser sig, at købemani kan ramme alle, uanset om man er bistandsklient eller millionær – og i USA (hvor forekomsten af købemani er højere end i Danmark) viser de seneste undersøgelser, at forholdet mellem mænd og kvinder, der har udviklet overshopping er fifty-fifty.

Købemani er svært at tale om

For det andet er der megen skam forbundet med ikke at kunne styre sine indkøb, og de fleste shopaholics forsøger oftest desperat at holde deres overforbrug skjult. De gemmer tingene de har købt, flår prismærkerne af og lægger indkøbene bagerst i skabet, flytter rundt på konti for at sløre deres køb osv. Samtidig er ægtefællen oftest også flov over det – de føler ofte, at det er pinligt at være gift med en shopaholic, og prøver at løse problemet selv.

Få muligheder for behandling af købemani

For det tredie er der kun ganske få behandlingsmuligheder for shopaholics. I Jylland – hvor jeg bor – findes der så vidt jeg ved kun ét struktureret behandlingstilbud for shopaholics, og det er på Århus BehandlingsCenter. Jeg vil i et senere indlæg skrive mere om hvad en sådan behandling indeholder, men du kan læse mere om behandlingen ved at følge dette link Behandling af købemani.

Det er mit store ønske, at vi ved at tale mere om det, kan gøre det mere acceptabelt at have udviklet købemani. Ligesom med andre afhængigheder, er det ikke noget en person vælger som den bedste løsning på noget som helst. Som med både alkoholisme og ludomani, sniger det sig ind på en, og man opdager det først, når det er for sent, og man har udviklet en uoverskuelig gæld, og ens forhold til de nærmeste er truet af det bedrag og uærlighed, der altid følger med købemani.

Velkommen til min Blog om Alkoholmisbrug, Ludomani og anden Afhængighed

 

I Danmark er der ca. 250.000 alkoholikere, 25.000 narkomaner, 100.000 der er afhængige af medicin, 50.000 ludomaner, og ca. 300.000 shopaholics.

De har alle det til fælles, at de kæmper med en indre dæmon, der altid ender med at vinde over gode intentioner og viljen til et liv uden misbrug.

Jeg er selv ædru alkoholiker siden 1997 og jeg har arbejdet professionelt med alle slags misbrugere og deres familier i 10 år. Jeg har haft den glæde at se hundredevis af mennesker gøre sig fri af deres misbrug, og vende tilbage til livet – til et godt liv med deres nære og kære.

Når først den indre dæmon har tag i en, er dens styrke overmennekelig, og det er under hver eneste gang det lykkes menneske at vinde over den. Jeg har altid synes at det er et previlegium at få lov til at følge mennesker i denne kamp, og jeg har den dybeste respekt for mennesker, der vinder over sig selv, og kommer ud af deres misbrug, og blive herre i eget liv.

Min erfaring er, at det allersværeste er, at træffe beslutningen om at gøre sig fri af sit misbrug. Alle afhængige er ambivalente i forhold til deres misbrug – på den ene side kan man godt se at den er gal – på den anden side, så elsker man også sit stof – og de fleste ender med at skubbe beslutningen om at gøre noget ved det foran sig. En af de ældste bøger om misbrugsbehandling hedder da også: “I’ll quit tomorrow”.

Det er  min erfaing, at når først man har truffet sin beslutning, så er der megen hjælp at hente. Jeg har i min tid som misbrugsrådgiver mødt så mange oprigtige og vidunderlige mennesker, der har viet deres liv til at hjælpe andre – og som hver dag står op for at være til rådighed for de, der har valgt at udfordre deres indre dæmon.

Jeg håber at denne blog vil kunne hjælpe misbrugere og deres pårørende, til at træffe den svære beslutning om at nu er tiden inde til at tage kampen op og gøre sig fri af sit misbrug, hvad enten det drejer sig om alkohol, stoffer, spil, medicin eller køb.

I listen “Kategorier” (øverst til højre) finder du de forskellige emner, der vil blive diskuteret her på siden. Alle er velkomne til at deltage i debatten, og jeg vil så vidt muligt forsøge at svare på indlæg, i det omfang min tid tillader det – og selvfølgelig kun såfremt jeg mener at have noget fornufigt at svare.

Når du åbner et indlæg vil det oftest vise sig i uddrag. Tryk på indlæggets overskrift, og hele indlægget folder sig ud.