Flere unge shopaholics

Købemani rammer også de helt unge

Det har forbavset os på Århus BehandlingsCenter at vi efter at vi har etableret en strukturet behandling for købemani, har oplevet mange henvendelser fra unge på 18-20 år som helt har mistet kontrollen over deres shopping.

 

Selvværdsproblemer kan føre til købemani

Det viser sig, at det ofte er unge, der lider af selvværdsproblemer og har vanskeligheder i nære forhold til venner, kammerater eller forældre. Ved at købe smart og dyrt tøj, har disse unge oplevet, at deres selvfølelse har fået et løft. Men da smart mærkevaretøj ikke giver et bedre selvværd på sigt, men kun giver et løft på krt sigt, fristets de til at købe nyt igen og igen.

 

Købemani drejer sig om at købe ting – ikke om at eje ting

På et tidspunkt udvikler de så en besættelse af at købe nyt, og efter nogen tid, er det kun er i selve indkøbsøjeblikket, de oplever et kick – og når de kommer hjem med deres indkøb har de fuldstændigt mistet deres værdi. Meget af tøjet bliver kun brugt ganske få gange – og til tider ligger det bare i skabet og bliver aldrig brugt.

 

Unge shopaholics begår ofte kriminalitet

På grund af de unges begrænsede økonomi, viser det sig, at de stort set alle sammen har begået kriminalitet for at finansiere deres indkøb f. eks. at stjæle fra kassen på arbejde, stjæle fra forældre eller købe ind over nettet på andres dankort.

 

Pårørende bør indrages i behandling af købemani

Når man som ung har udviklet købemani, og i forbindelse hermed har begået kriminalitet, medfører dette meget stærke reaktioner fra de unges forældes side. Vrede, frustration, mistillid, frygt og sorg er typiske forældrereaktioner, og derfor er det meget vigtigt, at at forældrene inddrages i behandlingen af købemani. For det første for at de får en bedre forståelse for mekanismerne i købemani, og at de lærer om at håndtere probelemet på den mest hensigtsmæssige måde.

Her kan du læse mere om behandling af købemani: Shopaholic

 

 

Reklamer